Energie Management Advies Van der Wal adviseert en ondersteunt organisaties om structureel de energiekosten te verlagen en het energieverbruik te reduceren. Door energieverspilling te voorkomen vermindert de CO2 uitstoot en wordt een bijdrage geleverd aan een schonere wereld.

Gerealiseerde besparingen kunnen direct geinvesteerd worden in nieuwe besparende maatregelen. Zo werken wij - budgetneutraal en stap voor stap - met u naar een 100% duurzame energievoorziening.

Samen met u bepalen we wat uw organisatie wil bereiken en welke hulpmiddelen wij daarbij inzetten. Met transparant en praktisch advies garanderen wij op voorhand uw besparing en krijgt u grip op uw energiegebruik en -kosten.

Wij onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan voor de teruggave van energiebelasting. Wij adviseren of kunnen de teruggave verzorgen, waarmee de opdrachtgever verzekerd is dat alle procedures op een juiste manier doorlopen worden. Indien in het verleden nog geen aanspraak is gemaakt op energiebelastingteruggave kan dit vaak ook met terugwerkende kracht gerealiseerd worden.

Het onderzoek naar de teruggavemogelijkheden kan eventueel plaats vinden als onderdeel van een volledige factuurcontrole, waarmee het kostenbesparend potentieel verder wordt vergroot.

Waarom EMA van der Wal?

  • energie besparingsadviezen

  • beoordeling exploitatie en investeringen

  • installatie advies

  • integrale oplossingen die leiden tot een lager TCO